Защита срещу незаконно уволение - адв. кантора Кавазова

Защита срещу незаконно уволнение

Работодателят може да прекрати  трудовото правоотношение с работника или служителя при строго определи основания и при спазване на законови процедури. Как  се прекратява трудовото правоотношение? Работодателят прекратява трудовото правоотношен ...

Регистрация за търговско представителство на чуждестранно лице - адвокатска кантора Кавазова

Търговско представителство на чуждестранно лице: регистрация

Кои лица могат да открият търговското представителство в България? Чуждестранните лица, които извършват търговска дейност в страната на регистрация, могат да открият търговско представителство в Р. България. https://www.youtube.com/watch?v=xV6nYLl ...

Незаконен строеж - жалби

Незаконен строеж: жалба и премахване

Какво представлява незаконният строеж”? „Незаконен строеж“ се определя и отнася до изграждане на сграда, постройка или друг обект, което нарушава законодателството, което регулира строителството.  Незаконното строителство включва извършване на строите ...

Деклариране на доходи от продажба на дялове в ETF в данъчната декларация

Деклариране на доходи от продажба на дялове в ETF в данъчната декларация

Данъчна декларация и какво представляват борсово търгуваните фондове ETF – exchange-traded funds? Борсово търгуваните фондове (ETF – exchange-traded funds) са взаимни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. ETF-итите се о ...

Развод по взаимно съгласие - адв. кантора Кавазова

Развод по взаимно съгласие

Гражданският брак може да бъде прекратен по волята на двамата съпрузи, без да се установяват причини за дълбокото му и непоправимо разстройство и вина за това и без да се изнасят факти от интимния живот на съпрузите. Необходимо и двамата съпрузи да изявя ...

Адвоатска кантора Кавазова София - Данъчно право

Процедура по обезпечаване на бъдещ иск

Процедурата по обезпечаване на бъдещ иск се регулира от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК). „Здравейте, собственик съм на фирма за доставка на опаковки. Извършихме доставка на стока на наш контрагент, издадохме фактури и надлежно декларирахме продажб ...