Защита срещу незаконно уволение - адв. кантора Кавазова

Защита срещу незаконно уволнение

Работодателят може да прекрати  трудовото правоотношение с работника или служителя при строго определи основания и при спазване на законови процедури. Как  се прекратява трудовото правоотношение? Работодателят прекратява трудовото правоотношен ...

Регистрация за търговско представителство на чуждестранно лице - адвокатска кантора Кавазова

Търговско представителство на чуждестранно лице: регистрация

Кои лица могат да открият търговското представителство в България? Чуждестранните лица, които извършват търговска дейност в страната на регистрация, могат да открият търговско представителство в Р. България. https://www.youtube.com/watch?v=xV6nYLl ...

Незаконен строеж - жалби

Незаконен строеж: жалба и премахване

Какво представлява незаконният строеж”? „Незаконен строеж“ се определя и отнася до изграждане на сграда, постройка или друг обект, което нарушава законодателството, което регулира строителството.  Незаконното строителство включва извършване на строите ...

Деклариране на доходи от продажба на дялове в ETF в данъчната декларация

Деклариране на доходи от продажба на дялове в ETF в данъчната декларация

Данъчна декларация и какво представляват борсово търгуваните фондове ETF – exchange-traded funds? Борсово търгуваните фондове (ETF – exchange-traded funds) са взаимни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. ETF-итите се о ...