Развод по взаимно съгласие - адв. кантора Кавазова

Развод по взаимно съгласие

Гражданският брак може да бъде прекратен по волята на двамата съпрузи, без да се установяват причини за дълбокото му и непоправимо разстройство и вина за това и без да се изнасят факти от интимния живот на съпрузите. Необходимо и двамата съпрузи да изявя ...

Адвоатска кантора Кавазова София - Данъчно право

Процедура по обезпечаване на бъдещ иск

Процедурата по обезпечаване на бъдещ иск се регулира от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК). „Здравейте, собственик съм на фирма за доставка на опаковки. Извършихме доставка на стока на наш контрагент, издадохме фактури и надлежно декларирахме продажб ...