Незаконен строеж: узаконяване

Какво означава „незаконен строеж”?

За  незаконен строеж  се определя този, който вече е изграден без  да е налице предвидената в закона  строителна документация съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Кой строеж се определя като незаконен?

Незаконен строеж е този, който е изграден:

 • без разрешение за строеж;
 • без одобрен инвестиционен план;
 • изграден в несъответствие с изискванията на Закон за устройство на територията;
 • в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план;
 • без одобрени инвестиционни проекти;
 • без разрешение за строеж;
 • при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект;
 • със строителни продукти, несъответстващи на съответните изисквания;
 • в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи;
 • при нарушение на изискванията за строителство;
 • при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на акт, който е задължително условие за разрешаване на строителството съгласно Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или Закона за културното наследство.

Условия за узаконяване на незаконен строеж?

Има възможност да бъдат узаконени строежите, построени без строителни документи в периода до 26.07.2003 г.

Незаконният строеж следва да е бил допустим по разпоредбите, действащи по времето, когато са изградени или по действащите разпоредби съгласно Закон за устройство на територията.

Собственикът на недвижимия имот или лицето, което има учредено право на строеж имат право да подадат заявление и да не са предприети вече опити за узаконяване за издаване на акт за узаконяване до главния архитект на общината (района), на територията на която се намира недвижимият имот, в който е извършено незаконното строителство.

Това, което следва да знаете е, че незаконните строежи, построение след 26.07.2003 г., не подлежат на узаконяване и следва да се премахнат.

При предприемане на  конкретни стъпки се консултирайте със специалист  адвокат.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

4 Replies to “Незаконен строеж: узаконяване”

 1. Огнян

  Здравеите ас построих една къща в бургас незакона и искам да попитам имали възможност да се озакони ?

  • Rosica Kavazova

   Здравейте, вашето запитване е непълно. Следва да се изяснят доста обстоятелства – кога е построена, имало ли е преди това постройка, документи за собственост и т.н. Може да се свържете с нас за изясняване на казуса.

   от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

 2. Ани

  Здравейте! Преди месец усвоих 13 кв тераса, има ли възможност да си я узаконя ?

  • Rosica Kavazova

   Здравейте, необходимо е първо да извърши проверка относно начина на усвояване, проверка на документа за собственост и други. Може да се свържете с нас за изясняване на казуса.

   от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.