Жалба до Комисията за защита на личните данни

Къде можем да подадем жалба до Комисията за защита на личните данни?

  1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
  2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
  3. По факс – 02 / 9 153 525.
  4. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg).
  5. Чрез сайта на КЗЛД с помощта на приложена електронна бланка.

Какво задължително следва да съдържа жалбата до Комисията за защита на личните данни?

Жалбата следва да съдържа:

  • данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес;
  • в какво се състои жалбата – мотивирано изложение;

Кой има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни?

Всяко лице, което счита, че дадено действие или акт на администратор на лични данни, нарушава неговите права

Имате ли право на обезщетение за претърпени вреди?

Всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на регламента при нарушение на лични данни, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.