Неуредени сметки по регулация

„Имам недвижим имот, който искам да продам.  При събирането на документите за продажба – данъчна оценка, скица на имота,  разбирам, че той има “неуредени сметки по регулация”. Купувачът не желае да закупи имота с неуредени сметки по регулация. Какво да правя и как да уредя тези сметки”.

  1. Какво представляват „неуредени сметки по регулация”?

След освобождението държавата принудително отчуждава цели имоти или части от имоти за благоустройствени цели чрез  “дворищно-регулационен план” т.е към  даден имот се добавят части от друг имот.Единия имот се уголемява за сметка на съседния. Собственикът на уголемения  имот следва да заплати едни пари на собственика на другия имот ида си “уреди сметките по регулация”. Когато собственикът на уголемения имот не плати за добавените квадрати, очевидно “сметките” остават “неуредени”.

        2.  Какви са проблемите за мен при наличие на неуредени сметки по регулация?

    Неуредените  регулационни сметки към имота ви могат да ви създадат проблеми като:

–        първо не може да се разпореждате с придадената част, защото тя не е ваша. Това означава, че не може да се продава, дарява, заменя и др.

–        Второ няма да получите  строителни книжа. Това означава, че не можете да построите къща върху имота с неуредени сметки, ако сте планирали такива.

       3.     Какво да направя, за да  се уредят сметки по регулация?

За уреждането на регулационните сметки, разполагате с няколко варианта:

–       да потърсите бележки за вече заплатени регулационни сметки. Възможно е вашите наследодатели да уредили вече сметките по регулация, но  плащането да не е отразено.

 със съседа да сключите договор за прехвърляне на собствеността на съответните квадрати напр. с договор за покупко-продажба.

  • Да поискате имотът да бъде административно отразен в реални граници, т.е. отчуждаваните части да си се зачитат към вашия имот, а придаваните – към съседния, като поискате изменение на дворищно-регулационния план.

4. Какво да правя ако имам неуредени регулационни сметки с общината?Ако имате неуредени сметки по регулация следва  подадете заявление в общината по параграф 8, ал.2, т.3 от ЗУТ за определяне на имотните граници и уреждане на сметките.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Научете за нашата сфера на дейноси Имотни дела 

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.