Лицензи

Адвокатската ни кантора като специализирана в областта на данъците, акцизите и митата съдейства на своите клиенти за получаване на лицензи и разрешения в тази област.

Бихме могли да ви окажем правна помощ, съдействие и пълно обслужване при получаване на следните лицензи и разрешителни:
  • Лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки
  • Удостоверение за регистрация на регистриран получател
  • Удостоверение за освободен от акциз краен потребител
  • Разрешение за търговия с тютюневи изделия
  • Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител
  • Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна
  • Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, био газ и електрическа енергия

За повече информация и връзка с нас, моля запишете консултация или ни се обадете.