Мита

Митото представлява косвен данък, определян от страна на изпълнителната власт по отношение на вноса или износа на стоки. Вносните мита (митата при внос) се налагат най- често за защита на даден икономически сектор на дадена държава, с цел подпомагане на местното производство, от чуждестранните им конкуренти. Ефектът се изразява в повишаването на крайната цена на вносните продукти, което ги прави по- трудно продаваеми на местния пазар. Износните мита (мита при износ) се налагат предимно върху износ на суровини с цел поддържане на определено минимално ниво на международните цени и осъществяване на контрол върху предлагането на суровините. Контролната дейност по отношение на митническите сборове, по отношение на обмитяване на стоки се администрира от Агенция митници.
Ние като специализирана кантора в областта на митническото право, можем да ви помогнем в следните случаи:
    • Коригиране на митническите сборове.
    • Намляване на митническото плащане.
    • Възстановяване на задържана стока или валута.
    • Обжалване на наложени глоби.
Освен това нашите услуги, могат да се окажат много полезни в случаи, ако са ви обвинили в контрабанда или отклоняване от митнически контрол. Митническото право и регулации са в кръга на компетенции на Европейския съюз. Целта е опазване на финансовите и икономическите интереси на Европейския съюз и на държавите- членки, както и на безопасността и сигурността на гражданите на Съюза. Наред с осъществявания митнически контрол, чести са случаите на неправомерни действия на митническите органи, изразяващи се в превишаване правомощията, чести проверки и др. За да защитят правата и законните си интереси, компаниите си заслужава да се доверят по време и след установени нарушения и престъпления, от осъществения митнически контрол, както и обжалване по административен ред и съдебни производства на квалифицирани адвокати по митническо право.


Защо е нужен адвокат по митническо право?
Митническото законодателство, като обмен заема голяма част от правото както на Европейския съюз, така и на Българското национално право, то често се пресича и с други отрасли на правото, като наказателно, гражданско, административно, патентно и др. И тъй като Агенция митници в България постоянно усилва контрола за субектите на бизнеса в борбата срещу контрабандата, митническите и валутните нарушения е повече от необходимо да се ползва адвокат- специалист по митническо право, с което намалявате до минимум риска от заплащане на крупни глоби, съдебни разноски и конфискуване на стоки и валута. За повече информация и връзка с нас, моля запишете консултация или ни се обадете.