Адвоатска кантора Кавазова София - Данъчно право

Процедура по обезпечаване на бъдещ иск

Процедурата по обезпечаване на бъдещ иск се регулира от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК). „Здравейте, собственик съм на фирма за доставка на опаковки. Извършихме доставка на стока на наш контрагент, издадохме фактури и надлежно декларирахме продажб ...