Адвокат Росица Кавазова

Образование и допълнителна квалификация:
2004-2008 – студент в Университет за национално и световно стопанство, Магистърска степен, специалност „счетоводство и контрол“.
2014 – Завършва Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, Магистърска степен, специалност право.
2017 – Завършил специализация и получил свидетелство за професионална квалификация по право на Европейския съюз от Юридическия факултет СУ „Св. Климент Охридски“.

Практически опит:
2008 – 2015 – консултации и обслужване на физически и юридически лица в областта на данъчното право.

2016г. до настоящия момент – адвокат в Софийска адвокатска колегия

"Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона." - Имануел Кант

Нашата практика

Вашите правни проблеми са наш приоритет. С нашата разнообразна гама от услуги, бъдете сигурни, че ние предлагаме знания, опит и усърдие, за да се справим с вашата уникална ситуация. Доверете ни се, за да предоставим ясни решения, които дават приоритет на вашите интереси. 

Данъци

Ние сме квалифицирани адвокати в областта на данъчното право в България, предлагащи пълна правна помощ в сферата на данъчното облагане. Нашите услуги включват правна консултация и поддръжка при данъчни проверки, оптимизация на данъчните задължения и обжалване на актове на данъчните органи.

Акцизи

Акцизът представлява косвен данък, с който се облага продажбата или употребата на стоки, като например алкохол, тютюневи изделия и енергийни продукти.
В компетенциата на Европейския съюз е да обявява кои продукти подлевът на облагане с акциз. В законодателсвото на Европейския съюз се определят минималните акцизни ставки като всяка от страните членки може да наложи по- високи ставки, ако реши.

Мита

Митото е косвен данък за внос и износ на стоки, установяван от изпълнителната власт. Те служат за защита на местния бизнес и контрол върху износа на суровини. Въздействието е повишаване на цените на вносните продукти, затруднявайки техния пазарен успех. Контролът върху митата и обмитяването на стоки се осъществява от Агенцията митници.

Лицензи

Нашата адвокатска кантора е специализирана в областта на данъците, акцизите и митата и предоставя съдействие за получаване на лицензи и разрешения в тази област. Помагаме ви с лицензи за управление на данъчен склад, регистрация на получатели и разрешения за търговия с акцизни стоки. Осигуряваме ви пълна правна помощ при получаването на необходимите разрешения.