Регистрация за търговско представителство на чуждестранно лице - адвокатска кантора Кавазова

Търговско представителство на чуждестранно лице: регистрация

Кои лица могат да открият търговското представителство в България? Чуждестранните лица, които извършват търговска дейност в страната на регистрация, могат да открият търговско представителство в Р. България. https://www.youtube.com/watch?v=xV6nYLl ...