Защита срещу незаконно уволение - адв. кантора Кавазова

Защита срещу незаконно уволнение

Работодателят може да прекрати  трудовото правоотношение с работника или служителя при строго определи основания и при спазване на законови процедури. Как  се прекратява трудовото правоотношение? Работодателят прекратява трудовото правоотношен ...