Незаконен строеж - жалби

Незаконен строеж: жалба и премахване

Какво представлява незаконният строеж”? „Незаконен строеж“ се определя и отнася до изграждане на сграда, постройка или друг обект, което нарушава законодателството, което регулира строителството.  Незаконното строителство включва извършване на строите ...