Деклариране на доходи от продажба на дялове в ETF в данъчната декларация

Деклариране на доходи от продажба на дялове в ETF в данъчната декларация

Данъчна декларация и какво представляват борсово търгуваните фондове ETF – exchange-traded funds? Борсово търгуваните фондове (ETF – exchange-traded funds) са взаимни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. ETF-итите се о ...